Den ideella organisationen Internationella Vänner har oftast fokuserat på sociala frågor i sina projekt. Med pengarna från regionen gör man nu en första satsning på arbetsmarknadsfrågor. Projektet heter Internationella integrationsnätverket.

Tanken är att engagera företag i bygden och bygga upp en kommunikation med dem om frågor som rör integration. Exempelvis ska Internationella Vänner besöka företag och informera och svara på frågor om integration.

Organisationen är väl förankrad i Rydaholm och där har man redan hunnit med några besök. Marielle Sundler tvekar inte på att ämnet engagerar.

– Vi trodde vi skulle få tio minuter men på vissa ställen har vi fått stanna en timme. När det handlar om integration får man alltid i gång ett samtal och för många är det en viktig fråga, säger hon,

Hur företag ser på nyanlända skiljer sig åt.

– Det finns företag där man säger att man kan anställa även om personen inte kan språket så bra. Man fokuserar i stället på kompetens och att personen är driftig. På andra ställen är språkkunskaper en viktigare del för att få jobb, säger Marielle Sundler.

För många nyanlända kan det ta flera år innan man har etablerat sig på arbetsmarknaden.

– Vår förhoppning är att vi kan hjälpas åt och korta den tiden. Det är mycket som krävs men kanske kan vi bidra till att man får upp ögonen för det här, säger Marielle Sundler.

Projektet pågår under fyra månader. Målsättningen är dock att fortsätta även efter det och utveckla det internationella integrationsnätverket.

– Vi kommer att söka andra pengar för att åtminstone kunna fortsätta året ut, säger Marielle Sundler. Det är väldigt viktigt att vi har en dialog om integrationen – och högt i tak i samtalet, säger Marielle Sundler.