Kommunalrådet Kristine Hästmark (M) och oppositionsrådet Markus Kauppinen (S) meddelar, bland annat på kommunens hemsida, att företag på begäran kan få senarelägga eller dela upp sina inbetalningar. Det gäller betalning av avgifter som tillsyns- och vattenavgifter, som företag kan få skjuta upp, dock senast till 30 oktober i år.

Det är egentligen inget nytt, berättar Kristine Hästmark:

– Den möjligheten finns alltid, att man kan få göra anstånd eller avbetalning, men vi ville förtydliga det och påminna om att den möjligheten finns, så jag och oppositionsrådet pratade ihop oss. Det är viktig att sända signaler om hur viktiga företag är får vår bygd.

Gislaveds kommun har valt att skjuta upp betalning av avgifter för alla företag i kommunen. Hur kommer det sig att ni inte har valt att göra så?

– När vi har kollat runt med företagen så ser det väldigt olika ut. För en del ser det bra ut, säger hon.

Hittills ska inget företag ha bett om att få sina inbetalningar framskjutna.

– Det är ingen som har uttryckt de i nuläget, men i så fall är vi beredda. Självklart ska vi ställa upp för företagen; de är oerhört viktiga för vår kommun och hela landet. Sedan vet vi också att detta (avgifterna till kommunen, reds. anm.) inte är den stora delen, men kan vi bidra med något så vill vi göra det.

Kommunen meddelar också att företag som är leverantörer till Gnosjö kommun kan få betalning på kortare tid (10-20 dagar) än ordinarie 30 dagar om man anger det på fakturan.

Relaterat till artikeln