När en verksamhet upphör ska bland annat kemikalier och farligt avfall tas om hand på lämpligt sätt. Företaget ska också ansvara för eventuell provtagning och sanering – om det behövs. För att se om bolaget uppfyllt sina åtaganden gjordes den 11 september en kontroll.

Inspektören noterade att det växte nässlor utanför gödselplattan. Detta indikerade att en tidigare anmärkning inte har åtgärdats.

Det hittades inga spår av djurkadaver, men en läckande behållare visade sig innehålla fettrester från minkar. Vid farmens huvudbyggnad påträffades en annan behållare med plåtlock. Denna visade sig vara full med två år gammalt avfall.

Burar och andra utrymmen där minkarna har hållits, burnät, kablar och högar med plastbehållare finns kvar på området. Ägaren har sagt att det inte finns pengar för att ta hand om skräpet, vilket har bekräftats av kronofogdemyndigheten. Miljö- och byggförvaltningen gör bedömningen att det handlar om rent avfall, som inte användes till något när verksamheten var igång.

Ägaren av den tidigare minkfarmen får nu fram till mars 2018 att bland annat lämna minkfettet för omhändertagande och frakta bort avfall och hushållsavfall på fastigheten. Lite generösare är man beträffande eventuella utschaktade massor utanför gödselplattan och skräp från burar, kablar och plastbehållare. Där räcker det med en plan för omhändertagandet senast den 30 september 2018.