Tommy Östring är en av de föräldrar som gemensamt lämnat in ett

– Jag tycker att det är bedrövligt. Det är ogenomtänkt och rent dumt, säger han om nämndens beslut.

– Det är skrämmande att så många i nämnden röstade för förslaget.

Han menar att även om det egna förslaget inte var lika genomarbetat som förvaltningens så borde nämnden ha övervägt att tänka om.

– Man river upp tryggheten och närheten för väldigt många barn i kommunen. Många familjer har bosatt sig just för närheten till skolor.

– Det är klart att föräldrarna blir oroliga näBildr barnen bussas till en skola som ligger i andra änden av samhället.

Ett argument som han menar styrker hans och de andra kritiska föräldrarnas åsikt är den så kallade SWOT-analys som kommunen låtit göra inför beslutet. Här lyfts en del negativa effekter fram, så som avståndet till skolan, trafiksituationen samt personalens och föräldrarnas inställning till förändringen.

– Bara där tycker jag det är incitament nog att skicka tillbaka det till riningsbordet, säger Tommy Östring.

Han är också kritisk till att man inte inväntat den utredning som Skolkommissionen väntas presentera i januari. Kommunen har istället nöjt sig med den delrapport som kommissionen har lämnat.

Tommy Östring tror inte på lösningen att barnen bussas till sina nya skolor.

– Som det ser ut runt skolorna tror jag att det kommer bli kalabalik med alla skolskjutsar och föräldrar som hämtar och lämnar.

Han och de andra föräldrarna i styrgruppen i det som kallas Skolupproret ska nu gå igenom hur man kan driva frågan vidare.

– Vi kommer inte att lägga oss platta på rygg och godta det här. Vi ska titta på vad vi har för möjligheter, säger han.