Europa 2016 – massor av människor flyr konflikthärjade länder och massor av människor ser dem komma till sina fredliga städer och byar. I Värnamo kommun står Maria Johansson mitt i detta dramatiska skeende. Det är komplext och kontroversiellt men Maria Johanssons grundsyn är klar:

– Om det var jag, hur skulle jag då vilja bli bemött? Jag tycker inte det är svårare än så.

Hon medger att situationen i exempelvis förskolor och skolor är ansträngd.

– Ingen säger något annat. Hade vi vetat i förväg hade vi kunnat planera. Men vi visste ju inte.

Samtidigt tycker hon att kommunen klarar situationen bra.

– Vi har till exempel inte behövt köpa dyra platser för ensamkommande hos privata aktörer. Först handlade det om tak och mat men nu går vi in i en fas där vi kan jobba mer kvalitativt.

Just kostnaden är kanske den vanligaste invändningen hos kritikerna.

– Då måste man skilja på lokala och nationella kostnader. Jag tycker inte att vi i Värnamo kommun har några kostnader för flyktingarna, säger Maria Johansson.

Nyanlända mellan 20 och 65 år med uppehållstillstånd omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser och får statlig ersättning. Efter det kan det eventuellt bli aktuellt med kommunalt försörjningsstöd.

– Men det är inga stora pengar. 2015 betalade vi ut cirka 26 miljoner kronor i försörjningsstöd. Av dem gick bara fyra miljoner till flyktingar.

– Sen kan vi inte bara prata kostnader. Vi måste också räkna dem som etablerar sig här och börjar bidra till vår gemensamma välfärd.

Maria Johansson drar en parallell till 90-talet då Jugoslavien föll samman.

– Även då sa man att det var hemskt att så många kom hit, men de flesta av dem som kom jobbar i dag och många är även politiskt aktiva. De har varit här i 20 år och ingen tänker på dem som annorlunda. Varför kan det inte bli så igen?

Debatten handlar ofta om ensamkommande flyktingbarn.

– Vi får 1 900 kronor per plats för dem och dessutom kan vi söka mer pengar från Migrationsverket. Just nu gör vi ett överskott på dem. Det är jättebra för då får vi pengar till integrationsprojekt.

Integration är nyckeln enligt Maria Johansson:

– Det är om vi inte lyckas med integrationen som vi får kostnader.

För Maria Johansson är flyktingarna en chans som kommunen måste försöka att ta till vara på.

– Många kommer med utbildning som deras hemland har betalat. Det enda vi behöver göra är att validera deras utbildning och lära dem svenska. De vill inget annat hellre än att jobba.

Även de som saknar utbildning ser Maria Johansson som en resurs.

– De är inte obildbara, de har bara inte fått samma möjligheter som andra. Vi borde kunna ta hand om dem också. Om inte annat så kommer deras barn att bli en resurs för oss.

Maria Johansson är imponerad över hur civilsamhället i Värnamo har ställt upp. Samtidigt drar andra av olika skäl åt andra hållet.

– Jag tycker synd om dem som är emot flyktingarna, de missar kontakten med härliga människor.

– Jag kan bli ledsen när folk jag känner säger saker. Jag har väldigt svårt för människor som inte är toleranta. Flyktingarna har precis samma känslor som vi.

Maria Johansson tror att många som är emot flyktingarna egentligen inte är främlingsfientliga utan projicerar en rädsla och känsla av misslyckande på andra.

– I Sverige finns en massa möjligheter men det är ingen som kommer och lägger det i knät på dig. Det kostar lite energi, man får kämpa lite.

– Faktiskt får inte heller flyktingarna någonting gratis. De får jobba ännu hårdare.