Region Jönköpings län har efter sin utredning kommit fram till att det handlar om samma bakterie hos båda kvinnorna. Bakterien har även hittats hos en i personalen som deltagit i båda förlossningarna.

Bedömningen är att bäraren av bakterien inte spritat av händerna i den omfattning och vid de moment som krävs för att minska riskerna för bakterieöverföring, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Bakterien är vanlig och man kan vara bärare utan att ha symtom. Därför är det viktigt att man använder handsprit inför kontakt med patienter.