Antalet anmälda inbrott har ökat i Gnosjö under en femårsperiod, visar nya siffror som sammanställts av Hyresgästföreningens medlemstidning.

Sedan 2015 har antalet anmälda inbrott under perioden ökat stadigt från 8 till 13 fall. Förra året var ett undantag, då anmäldes bara 4 inbrott. Den färska sammanställningen jämför kvartal 1-3, vilket visar en trend istället för det totala antalet anmälningar.

Under samma perioden har inbrotten minskat i Gislaved och Värnamo. De två större kommunerna har jämförbara siffror med betydligt fler inbrott. Sedan 2015 har antalet anmälda inbrott sjunkit från över 30 till under 20.

Siffrorna för Vaggeryd har legat stabilt på 10-11 inbrott 2015-2019. Även här är 2018 ett undantag, då antalet inbrott steg till 16.

Nationellt visar jämförelsen att antalet anmälda inbrott i villor och radhus minskar generellt, mer än inbrott i lägenheter. Fortsätter trenden är det snart lika vanligt med inbrott i lägenhet som i villa.