Bra personal, stabil personalstyrka, kontinuitet - det tror verksamhetscheferna på hemtjänsten är några av hemligheterna bakom de goda resultaten. Undersökningen visar bland annat att hela 98 procent är på sammantaget nöjd med hemtjänsten. Även personalen får beröm och goda vitsord. 99 procent tycker att de får ett bra bemötande från undersköterskorna.

De blir väldigt glada när man kommer. Det kan bero på att det är så litet här, man lär känna sina brukare. Det blir lite som en familj, säger Jasmin Loangsade, undersköterska.

Hon får medhåll från kollegan Lina Quist.

Så långt det går försöker vi träffa samma personer. Och det är bra att vi inte har det så stressigt, vi hinner ta den tid som den äldre behöver, berättar hon.

Detta märks även i undersökningen. 98 procent tycker att personalen har tillräckligt med tid för arbetet. Marie-Louise Pettersson och Elisabeth Linderos är verksamhetschefer på hemtjänsten. Elisabeth Linderos berättar att det fanns en oro att arbetet skulle kännas mer stressigt när man började med nyckelfritjänst, där varje besök registreras, men att utvärderingar av metoden har visat motsatsen.

Hon tror det finns flera förklaringar till varför brukarna är så nöjda.

Vi har bra personal som stannar kvar hos oss, säger hon.

Gnosjöandan vill man också lyfta fram som en möjlig förklaring.

Det handlar om sunt bondförnuft. Det behöver inte stå i biståndsbeslutet att man ska gå ut med soporna, personalen gör det ändå, säger hon.

Tidigare år har undersökningen visat sämre resultat på huruvida brukarna känner till var de ska vända sig med synpunkter och klagomål. Detta har man försökt jobba med genom att dela ut blanketter till brukare och uppmana den som haft synpunkter att skriva ut vad de tänker. Det har visat sig ge resultat och man har sett en förbättring. Idag vet, enligt undersökningen, 69 procent vart de ska vända sig om man upplever att något inte är som det ska.

Med såhär goda resultat, år efter år, finns det en risk att man nöjer sig med att nästan alla är nöjda? Nej, menar cheferna.

För att ligga kvar på toppen måste vi jobba på lika bra som tidigare, säger verksamhetschef Marie-Louise Pettersson.