Det är ont om förskoleplatser och därför vill politikerna bygga en ny förskola i Hillerstorp. Förslaget från allmänna utskottet och kommunstyrelsen var att den ska byggas i närheten av Ekorrens förskola och därför ville man köpa in det fastighetsbolag som äger marken.

"Attraktivt läge"

"För att få till en bra trafikmiljö och utemiljö för barnen behöver vi förvärva den här marken", menar Kristine Hästmark (M).

Foto Hanna Eklöf

När frågan togs upp på senaste kommunfullmäktigesammanträdet förklarade Kristine Hästmark (M), ordförande i kommunstyrelsen, hur man har resonerat:

– Vi kommer alltså att bygga två fyravdelningar med tillagningskök och för att få till en bra trafikmiljö och utemiljö för barnen behöver vi förvärva den här marken. Här har vi också ett antal villatomter med attraktivt läge utmed ån, sa hon och förklarade att kommunen äger en del angränsande mark.

"Är fantastiskt"

"Det här är fantastiskt", sa Markus Kauppinen (S).

Foto Hanna Eklöf

Även Markus Kauppinen (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande, stod bakom förslaget:

– Det här är fantastiskt, att vi kommer över detta området på det sätt som vi gör. Vi köper ett bolag, som dessa fastigheter ingår i. Bolaget är tomt i övrigt och har inte haft någon verksamhet. Det ger oss andra möjligheter framöver, men det får vi återkomma till.

Håkan Helgebring (SD), som också är ledamot i kommunstyrelsen, lyfte fram att han tycker att det är positivt att kommunen ska bygga nytt:

– Vi var ju inne i en karusell där vi bara köpte och skulle riva ner, så jag var orolig att det skulle gå åt pipan alltihop. Jag är jätteglad för att vi ska bygga.

Drygt 4 miljoner kronor

Det blev inte några diskussioner i frågan, utan kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. Det innebär att kommunen köper in fastighetsbolaget Storåvallen i Hillerstorp AB, som bland annat innehåller fastigheten Hillerstorp 1:48, för 4 506 850 kronor.