Andreas Axelssons livstidsstraff omvandlas till ett fängelsestraff om 35 år, enligt beslutet. I första hand ansökte Andreas Axelsson om 32 år, men åklagaren medgav alltså ett tre år längre straff än så.

Bakgrunden till beslutet är att Andreas Axelsson under hela strafftiden visat god skötsamhet samt klarat av bytet till en anstalt med den lägsta säkerhetsklassningen utan anmärkning.

”Tingsrätten delar Rättsmedicinalverkets bedömning att risken är låg för att mannen ska återfalla i brottslighet och gör bedömningen att det inte föreligger en konkret och beaktansvärd risk för att han ska återfalla i brottslighet av allvarligt slag”, skriver Örebro tingsrätt i ett pressmeddelande.

– Rättsmedicinalverket har bedömt att det är en låg risk för återfall, och vi har delat den bedömningen och konstaterat att det inte finns en konkret och beaktansvärd risk för återfall, säger Marinette Gustafsson, chefsrådman vid Örebro tingsrätt, till TT.

Det var i juni 2000 som Axelsson – tillsammans med Jackie Arklöv och Tony Olsson (numera Byström) – dömdes för bland annat morden på polismännen Olle Borén och Robert Karlström och flera fall av grovt rån.

I november förra året fick även Tony Byström sitt straff tidsbestämt. Det beslutet har dock överklagats av åklagaren.

Tidigast 2022 kan Andreas Axelsson släppas fri om inte beslutet både överklagas och ändras.