Sedan avloppstanken frös sönder vid Osudden så har det inte funnits några ”riktiga” toaletter vid badplatsen. Lagom till förra året ställde man dit några tillfälliga toaletter som har fått vara kvar ända tills nu. Men under fredag eftermiddag blir de överflödiga, för då öppnar man upp de befintliga toaletterna. Numera är toaletterna anslutna till det kommunala vatten- och avloppssystemet.

– Vi har fått dra vatten och avlopp ända från järnvägen, förklarar fritidschefen Johan Arvidsson.

Egentligen skulle toaletterna varit åtgärdade redan förra sommaren, men eftersom det var förenat med en ganska stor kostnad, så fick man avvakta.

Kunde ni inte grävt ner en ny tank i stället?

– Nej, en ny tank var inget alternativ.

Nu ska toaletterna även vinterbonas eftersom många passerar Osudden även andra tider på året.

– Vi ser det som en bra service för alla Värnamobor och badgäster.