I en ålder av 79 år avled i onsdags Ann-Charlott Andersson, Svenarum, på Ryhovs sjukhus. Hon var född i Svenarum som ett av syskon. Ann-Charlott var sin hembygd och Svenarum trogen hela sitt liv. Hon växte upp i föräldrahemmet i Svenarum, Nyhem. Ann-Charlott miste sin mor i tidiga år och växte upp med far och storasystern Maja. Äktenskap ingick hon 1962 med Göthe och makarna bosatte sig i föräldrahemmet i Svenarum, Nyhem. Makarna fick tre söner. Ann-Charlott ägnade en stor del av sitt liv med att sköta och vårda hemmet samt de tre sönerna Dan, Lars och Olof. Barn och barnbarnen och deras familjer betydde mycket för henne. Ann-Charlott var aktiv och engagerad i Svenska kyrkans arbete.

Närmast anhöriga är sönerna Dan, Lars och Olof med familjer.