Den genomsnittlige svensken köper 50 nya plagg per år. Varje plagg är i sin tur tillverkat för att användas 50–100 gånger. Faktum är att det främst är däri som det stora problemet ligger. Det tillverkas för mycket kläder, rätt och slätt.

– Det finns inte tillräckligt många dagar för att använda kläderna så mycket som de kan användas, säger Sandra Roos, miljöforskare och temaledare i forskningsprogrammet Mistra Future Fashion.

Slow Fashion, motsatsen till Fast Fashion, är ett uttryck som betyder att den enskilde konsumenten väljer färre plagg av bättre kvalitet framför fler plagg av sämre kvalitet.

– Produktionen står för sjuttio procent av ett klädesplaggs miljöpåverkan och genom att köpa färre plagg kan man göra en stor skillnad, säger Sandra.

Denna siffra gäller för hela livscykeln - från odling tills plagget är oanvändbart. Detta kan sättas i relation till att tvätt och torktumling utgör tre procent av miljöpåverkan.

De stora klädkedjorna uppmuntrar å sin sida till "slit och släng" genom sina snabba trendväxlingar.

– Mitt råd är att endast köpa kläder som du verkligen vill ha, inte för att de är billiga eller trendiga.

Ännu ett bra alternativ till Fast Fashion är second hand-plagg.

– Genom att handla second hand sluts cirkeln. Men det uppstår ingen miljövinst om det gamla inte används istället för det nya. Det handlar om att ersätta nyproduktionen - inte om att köpa second hand utan att minska mängden nytillverkat.

I nuläget finns det ingen metod för återvinning där kläder blir till nya kläder. I väntan på ny teknik får därför andra råd följas.

– Välj ekologisk bomull framför konventionell bomull (se faktaruta, reds anm.) för att minska vattenförbrukningen i områden där det redan råder vattenbrist, leta efter miljömärkta kläder och följ Slow Fashion-konceptet, tipsar Sandra Roos.