Insatserna för romer i Rumänien fortsätter. Stödgruppen som bildades i Gnosjö förra sommaren för att hjälpa de romska tiggarna som var i Gnosjö kommun ligger inte på latsidan.

Arbetet har gått från hjälpinsatser i kommunen till hjälp i Rumänien där fokus ligger på långsiktiga insatser och att skapa bättre förutsättningar på plats. I det arbetet samarbetar stödgruppen med hjälporganisationerna SAM-hjälp och Hjärta till hjärta och ett skolprojekt som riktar sig till utsatta ungdomar är redan sjösatt.

Nu är det dags för nästa steg, ett försörjningsprojekt.

Nästa steg är att skapa arbetstillfällen och vi har fått löfte av borgmästaren i Valea Seaca om att upplåta mark för att bygga en fabrik, berättar Mats Johansson.

Han berättar att stödgruppen fått hjälp av designer Jon Eliasson som tagit fram produkter som kan produceras i Rumänien och fler idéer finns.

Det är trådarbete i retrostil, som görs med hjälp av olika handdrivna verktyg. Första provserien är gjord, säger Roland Petersson som tagit fram verktygen som ska användas i arbetet.

Förhoppningen är att tillverkningen ska kunna sysselsätta åtta till tio personer, men storleken på projektet beror delvis på hur mycket pengar som gruppen lyckas samla in.

Vi vill ge positiva signaler att det lönar sig att arbeta och ta tag i sin situation och att se fördelar med att ingå i exempelvis försäkrings- och pensionssystem. Det är ett sätt för arbetslösa i Rumänien att försörja sig hemma och det riktar sig både till de som varit iväg i andra länder och de som finns kvar hemma.

Projektet är tänkt att vara självbärande och 100 000 kronor från tidigare insamlingar är öronmärkta till detta. På söndag om två veckor ordnas ännu en träff för allmänheten i Missionskyrkan i Gnosjö med information och insamling.

Pengar vi samlar in till försörjningsprojektet ska inte förbrukas, utan kapitalet ska arbeta och generera vinst så de kan användas till andra projekt eller till att förstärka och utveckla detta projekt, säger Lisbeth Johansson.