Den digitala kulturen engagerar många men kommuner och andra organisationer vet inte riktigt alltid hur de ska handskas med den, menar Luis Gonzalez på Kulturplatån.

– Den här kulturen finns, men det finns ingen riktig struktur i samhället för det.

Därför ordnade Kulturplatån, som en av programpunkterna i kommunens hållbarhetsvecka (se artikel ovan), en konferens på temat.

Bland dem som hade bjudits in för att tala fanns Edvin Ambrus och Elin iller från föreningen Nitroxy, som bland annat har ordnat LAN-turneringar i kommunen i flera år.

En av de saker som Edvin Ambrus tycker kan bli bättre är tillgång till den infrastruktur som krävs, till exempel bra uppkopplingar.

– Det ska finnas en digital plats att vara på, som funkar.

Emil Leo, kulturutvecklare från Borlänge, tycker att e-sporten borde behandlas som traditionella idrottsföreningar.

– När ett fotbollslag går upp en division och det ställs högre krav på arenan så hjälper kommunen till.

Elin Iller önskar att fler föräldrar satte sig in i spelvärlden.

– Det har alltid varit så att det som unga håller på med har setts som något farligt. Men det här är inte så rebelliskt som man kan tro.

Men det har ändå blivit bättre under de år som föreningen Nitroxy har haft verksamhet, tycker Edvin Ambrus. När han tidigare fick frågor från vuxna som var oroliga över att de unga skulle ta skada av att spela dator- och tevespel, får han numera beröm för att föreningen tar hand om de unga på ett så bra sätt.

– Första gången man fick en dagens ros i tidningen var stort, säger han.

En av kommunens verksamheter som arbetar med att inkludera digital kultur är biblioteken.

Kristina Serey Mendez från Gislaveds bibliotek säger att man redan kan låna och prova på spel. Hon hoppas att biblioteken kan utveckla den verksamheten.

– Vi vill kolla vad ungdomar håller på med idag. Det är en del av vad vi håller på med.

Alla fyra menar att biblioteken är en naturlig plats för spel - inte minst genom att många av dem på olika sätt knyter an till andra sorters kultur.

– Biblioteken är en väldigt bra samlingsplats. Man har den litterära kopplingen till spelen, säger Edvin Ambrus.