Många synskadade vågar inte gå över Järnvägsgatan i Gislaved. Det är för mycket trafik och det blir aldrig tillräckligt tyst så man kan höra om det är klart att gå över. Rondeller är ännu värre, säger Dennis Ernst.

Han är ordförande för Synskadades riksförbund Finnveden. Tillsammans med övriga medlemmar genomför han just nu en kampanj på temat "Gata för alla", alltså även för dem med nedsatt syn.

Av egen erfarenhet vet Dennis vilka problem som finns när man som synskadad rör sig ute i Gislaveds trafik.

Jag har blivit påcyklad ett par gånger på Storgatan i Gislaved, berättar Dennis.

Något som kan hjälpa är att cyklister signalerar och har bra trafikvett, till exempel trampar fram där man ska och inte lite överallt.

Andra gator i Gislaved som de lokala företrädarna för Synskadades riksförbund vill peka på är Danska vägen, Södergatan och gågatan i centrum.

Södergatan är värst, menar Peder Winnebrandt, styrelseledamot i SRF Finnveden.

Det han är kritisk mot är så kallade gångpassager där trottoaren fortsätter ut över gatan.

Det finns ingen kant och vi synskadade kan inte känna var gatan börjar, förklarar Peder Winnebrandt.

SRF Finnveden hade kampanjstart i tisdags kväll. Medlemmar och inbjudna lokalpolitiker fick en inblick i en synskadas vardag ute i trafiken.

Jeanet Kjöller från riksförbundet pekade bland annat på att den nya generationens bilar, de som drivs med elektriska motorer, inte alltid är populära hos synskadade.

Bilarna är nog bra för naturen och miljön, men vi hör dem ju inte. Som synskadad vet man inte om bilen som kommit står stilla vid övergångsstället så man kan gå över, säger Jeanet Kjöller.

Inom EU diskuteras nu om el-bilarna ska förses med något slags varningsljud.

Andra gatuproblem som synskadade brottas med är uteserveringar utan staket eller annan inramning, brinnande marschaller och gatupratare som står lite hur som helst.

Sätt gatupratarna i planteringar eller på gräsmattor så vi inte går in i dem, anser Dennis Ernst.

Eller förbjud dem som man gjort i Jönköping, påpekar Jeanet Kjöller.