Den digitala dagboken har förändrat dagboksskrivandet på flera sätt. Det finns inget säkert svar på om det traditionella dagboksskrivandet har minskat eller ökat i takt med den ökade tillgången till sociala medier och andra digitala uttryckssätt. Dessutom handlar dagboken på nätet inte bara om text eftersom exempelvis bilder och filmklipp även ger möjlighet till andra infallsvinklar.

– Dagboksskrivandet på nätet befinner sig på ett annat sätt än den traditionella dagboken i ett slags gränsland mellan privat och offentligt. En gissning är dock att dagboksskrivandet svarar mot olika behov och det skulle inte förvåna mig om en hel del både skriver traditionell dagbok och bloggar exempelvis, säger Christian Lenemark.

Christian Lenemark, lektor i litteraturvetenskap på Göteborgs universitet.

Foto Privat

Uppsving för biografier

På Göteborgs Universitet anordnas sedan ett par år tillbaka kursen "Life writing" som inkluderar studier i olika typer av livsberättelser som dagböcker, biografier, vittneslitteratur och bloggar.

Sedan 1990-talet har det inom litteraturen skett ett tydligt uppsving för att ge ut olika typer av biografier.

– Det har funnits ett begär efter verkliga och föregivet ”sanna” berättelser, vilket plockats upp av inte minst förlagen som försökt profitera ekonomiskt på den biografiska trenden, säger Christian Lenemark.

De senaste åren har en del av undervisningen på kursen Life Writing varit föreläsningar med författare som Susanna Alakoski, Maria Sveland, Nina Björk och Jason "Timbuktu" Diakite som har skrivit olika typer av livsberättelser som blivit omtalade.

I spåren av det ökade intresset för biografier har även en ny typ av litterär genre uppstått.

– I ljuset av denna utveckling har man också kunnat se hur romanen och självbiografin ingått allianser och att ett slags hybridlitteratur som befinner sig mellan fakta och fiktion blivit allt vanligare. Den så kallade autofiktionstrenden – Karl-Ove Knausgårds "Min Kamp"-svit, till exempel – är ett tydligt uttryck för detta. Detta har också ställt de etiska frågorna av livsberättandet i centrum, säger Christian Lenemark.

Fördel med traditionell dagbok

Säkerligen är det många som har funderat på om saker som skrivits på nätet ibland blir för personliga.

– Det är ibland som om det saknas ett slags censurerande filter som får personen som skriver att stanna upp och tänka efter om det som hen skrivit verkligen bör offentliggöras eller inte. I detta avseende har den traditionella fysiska dagboken den fördelen att den inte i första hand skrivs för att läsas av andra än dess upphovsperson, säger Christian Lenemark.

Fotnot: Life writing räknas som en avancerad kurs på universitetsnivå. För att vara behörig att söka kursen krävs minst 180 högskolepoäng. Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs Universitet anordnar kursen. Läs mer om Life writing här.