Från en krissituation till en annan…

Den aktuella föreningen har ända sedan bildandet 2005 samlat in pengar från företag, kommunen och enskilda för att kunna erbjuda tre veckors rekreation i Småland. Pengarna täcker resa i buss från Ukraina, genom Polen och färja till Sverige. Väl på plats är det ett all-inclusiveboende som gäller, med tillägget att gästerna själva får laga maten. I en avslutning brukar man bjuda sina värdar och andra som har bidragit till vistelsen på en festmåltid. Basen har varit Långserums fritidsgård i kommunens östra del. Innan föreningen drevs samma verksamhet under en handfull år i kyrklig regi.

”Nu tar vi nya tag och ser fram emot 2021 års läger. Vi är väldigt ledsna, men måste vara realistika och inte ta onödiga risker”, säger föreningen på sin Facebooksida.

Fler avbokningar…

Från kommunen meddelas samtidigt att besöksförbud har införts på särskilda boenden och korttidsboenden. Beslutet gäller tillsvidare, med regelbunden omprövning.

Inte heller de ungdomar som vill besöka fritidsgårdarna kommer att släppas in. Det har varit stängt under veckan, medan fredagen på UG i Skillingaryd är under övervägande. Ansvariga hänvisar till sjukdom och smittspridningsrisk hos personalen.

Socialdemokraterna har beslutat att skjuta på sitt årsmöte. Enligt stadgarna går det att vänta till fram i augusti.

Statens institutionsstyrelse meddelar att flertalet besök på LVU- och LVM-hem måste bokas om eller genomföras genom videosamtal. Vårdnadshavare och föräldrar med umgängesrätt är undantagna.