Vacker natur, frisk luft och minimal smittorisk i kombination med strålande sol och spirande vårgrönska. Att intresset för Store Mosse nationalpark har ökat är inte svårt att förstå. Under mars dubblade parken besöksantalet jämfört med förra året, från 4 371 besökare till 8 720. Inför aprils sammanfattning är känslan att det har ökat ytterligare.

Naturums föreståndare Carina Härlin tror att intresset för Store Mosse kommer att kvarstå även efter pandemin.

Foto Privat

– Vi lade märke till att våra tillsyningsmän fick fylla på toalettpappret hela tiden. Först misstänkte vi att någon kom dit och stal det, men sedan förstod vi att det är ett ökat besökstryck helt enkelt, säger Eva Wallander, enhetschef för naturvårdsförvaltning på länsstyrelsen i Jönköpings län.

Också Carina Härlin, föreståndare för naturum på Store Mosse, noterade också ökningen.

– Våra foldrar, till exempel, tog slut på ett kick. Det är roligt att så många hittar ut till oss, konstaterar hon.

Ytterligare ett tecken på att besöksantalet skjutit i höjden är antalet bilar vid parkens entréer. Trots att parkeringsytan vid huvudentrén byggdes ut för bara något år sedan kan det under helgerna vara svårt att hitta en ledig plats.

– Vi har fått mejl där man påpekar att det vore bra om vi kan se över platsbristen och vi kommer att diskutera vilka åtgärder vi kan ta till. Något som vi till exempel kan göra är att skylta upp parkeringsområdet bättre, så att bilarna inte tar upp onödigt mycket plats. Vi kan också uppmuntra folk att söka sig till våra andra entréer, de finns utmärkta på kartan på vår hemsida, säger Carina Härlin.

"Utmärkta cykelvägar"

För de som inte bor så långt ifrån går det också bra att cykla, konstaterar Eva Wallander.

– Det går cykelvägar både från Hillerstorp och Värnamo så om det är fint väder går det utmärkt att cykla hit, säger hon.

Har man väl kommit fram råder ingen platsbrist. Med sina fem mil långa leder behöver ingen utsätta sig för smittorisk och många har också hittat ut till de lite mindre kända delarna av naturreservatet, konstaterar Eva Wallander.

Stora hälsovinster

Att så många har upptäckt Store Mosse just nu är inte förvånande, menar Carina Härlin.

– Alla behöver ha någonting att göra och att komma ut i naturen har ofta lindrande effekt både fysiskt och psykiskt. Det behövs i dessa svåra tider.

I fågeltornet kan den naturintresserade göra många spännande iakttagelser.

Foto Lina Alkner Timner

Det ökade intresset för naturen i nationalparken kommer att fortgå även efter pandemin, tror Carina Härlin.

– Jag tror att många har insett värdet av att vi har en skyddad natur, ett skydd som säkrar att mångfalden i miljön finns kvar i många år framöver.

Hon förutspår också att många nu fått upp ögonen för den allemansrätt som är unik för Sverige, med allt vad det innebär av rättigheter och skyldigheter.

– Min förhoppning är att fler inser hur viktig allemansrätten är för vår hälsa och vårt välbefinnande, att fler tar ansvar för den och inte bara tar den för given, säger hon.