Biblioteket i Gnosjö är platsen där den annorlunda sagostunden ägt rum. Busschauffören Göran Aronsson, som är yrkesverksam i kommunen, läste boken ”Halvan – här kommer bussen” och berättade om hur det är att arbeta som busschaufför.

Ibland kör jag skolbuss med elever och ibland kör jag linjetrafik, berättade han.

Förskolebarnen som var på plats kom med frågor också.

Har bussen en tuta? på vilket svaret blev ja.

Sagoläsningen under fredagen är den första i en serie med tema olika yrkesroller. Under hösten fortsätter biblioteket med sagoläsningar av både räddningstjänstpersonal, ambulansförare och lokförare.

Bokserien om Halvan som går på äventyr tillsammans med olika yrkespersoner, av författarna Arne Norlin och Jonas Burman, ligger till grund för satsningen.