Det är Boverket som varje år fördelar investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta områden och andra allmänna samlingslokaler för energibesparande åtgärder, tillgänglighetsanpassningar och upprustningar för att lokalernas standard.

I år får Bygdegården Spånhyltans Missionshus i Rydaholm del av detta bidrag. Totalt får föreningen 309 000 kronor.

Värnamo Nyheter har sökt representanter i föreningen.

Foto Arkivbild