Annons
Vidare till vn.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Budgetförslag "mjuk inbromsning"

 
Valet 2018
Visa alla artiklar

Bara 22 miljoner kronor plus blir det nästa år för Värnamo kommun enligt alliansens budgetförslag. – Vi vill göra en mjukare inbromsning i stället för att tvärbromsa, säger Gottlieb Granberg (M).

2016 gick kommunen nästan 100 miljoner kronor plus efter att ha lagt en budget på mindre än hälften. Förra året gick det också bra ekonomiskt. Resultatet blev plus 72 miljoner kronor, drygt 25 miljoner mer än budgeterat.

I år har alliansen och miljöpartiet räknat med ett överskott på 34 miljoner kronor. I förslaget för 2019 lägger sig alliansen (Miljöpartiet kommer i år med en egen budget) ännu lägre. Budgetförslaget innebär drygt 22 miljoner kronor plus.

Återhållsamheten avspeglar sig också i planen för 2020 och 2021. Alliansen räknar då med ett plusresultat på i runda slängar 29 miljoner kronor per år.

Förlorade skatteintäkter

– Vi tycker ju att budgeten i sig är stark men man kan säga att vi planerar för att svagt resultat 2019, säger Gottlieb Granberg (M).

Att alliansen inte presenterar en expansiv "valbudget" beror bland annat på ett sviktande skatteunderlag. Värnamo kommun har under några år varit betalare i skatteutjämningssystemet och det medför enligt alliansen stora påfrestningar på såväl inkomster som utgifter i budgetförslaget.

Man hänvisar också till prognoserna från SKL (Sveriges kommuner och landsting) om en avmattning i de kommunala intäkterna och dessutom ökade lönenivåer i slutet av budgetperioden.

Alliansen beskriver budgetförslaget som "långsiktigt hållbart" och enligt Gottlieb Granberg är det relativt låga resultatet för 2019 inte mycket att oroa sig över. Kommunen har nyligen gjort några riktigt bra år. Skatten föreslås bli oförändrad nästa år.

– Vi visar att goda resultat skapar handlingsutrymme framåt, säger han.

Missar finansmål

Att dra nytta av goda år visar sig också i alliansens budgetförslag vad gäller det finansiella målet att årets resultat – under en period av tre år bakåt och tre år framåt – inte ska ligga lägre än 2,5 procent av summan av kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Budgetförslaget från alliansen för 2019-21 ger 1,1 procent, 1,4 procent respektive 1,4 procent. För sexårsperioden når man – tack vare 2016 och 2017 – 2,2 procent.

– Vi klarar inte målet i budgeten men vi vet också att verkligheten kan rätta till det här på olika sätt, säger Hans-Göran Johansson (C).

Fokus på utveckling

Alliansen säger sig de närmaste åren lägga pengarna framför allt på kärnverksamheterna. Ett exempel är en satsning på verksamhets- och kompetensutveckling som bland annat ska göra kommunen mer attraktiv som arbetsgivare och bidra till att trycka tillbaka sjukfrånvaron. För 2019 avsätts nio miljoner kronor till detta och för de kommande två åren sju respektive fem miljoner kronor.

– Vi höjer beloppen något jämfört med tidigare plus att vi lägger till ett extra år. Det här har varit riktigt bra och vi vet ju att det finns ett skriande behov, säger Hans-Göran Johansson.

Utökade ramar

Omsorgsnämnden får en generell ramökning under perioden med sex miljoner kronor. Alliansen vill bland annat se en utveckling av "Trygg och säker hemgång" som handlar hemsjukvård, rehabilitering och hemtjänst efter att man som brukare skrivits ut från sjukhuset. Satsningen ska göra det bättre för brukarna men också för personalen.

– Hemsjukvård innebär knappast en optimal arbetsmiljö och vi måste titta på hur vi ihop med regionen kan utveckla det här. säger Hans-Göran Johansson.

Barn- och utbildningsnämnden får en generell ramökning med tre miljoner kronor. Liksom i fallet med omsorgsnämnden vill alliansen här se verksamhetsutveckling och en rationalisering gällande arbetssätt.

Bun får också, liksom kulturnämnden, nästa år 500 000 kronor (alltså tillsammans en miljon kronor) till utveckling av kulturskolan. Detta ska ske "i samarbete med civilsamhället".

Har detta med köerna till kulturskolan att göra?

– Det är upp till dem vad de vill göra, det är inte vår roll att tala om det, säger Hans-Göran Johansson.

– Kulturskolan gör bra saker och sen finns det föreningar som gör bra saker. Kan de göra något tillsammans och på så vis bidra till kortare köer är ju det ännu bättre, säger Camilla Rinaldo Miller (KD).

Byggen måste komma i gång

Alliansens förslag till investeringsbudget för de kommande åren innehåller en markering att byggandet av skolor, förskolor och andra kommunala fastigheter måste öka i takt. 140 miljoner kronor varje år 2019-2023 avsätts till detta.

– Det har varit arga grannar och detaljplaner och bygglov som har överklagats. Nu vill vi säga att hitta ställen där det går att bygga och bygg där nu. Vi bryr oss inte om var utan bygg där det går att bygga, säger Hans-Göran Johansson.

Uppmaningen innebär att kommunen inte blint ska följa önskad prioriteringsordning.