Annons
Vidare till vn.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Behoven håller uppe investeringarna

 
Valet 2018
Visa alla artiklar

Klimatet, kommunens attraktivitet, personalpolitiken, äldreomsorgen och arbetsmarknadspolitiken är de fem områden som Socialdemokraterna vill fokusera särskilt på den kommande mandatperioden. Budgetförslaget för 2019 innebär sju miljoner kronor högre överskott än alliansen. De följande två åren ligger man däremot på samma nivå.

Alliansen presenterade häromdagen vad man kallade ett starkt budgetförslag med ett svagt resultat för 2019. Överskottet ligger på drygt 22 miljoner konor. I utblicken för 2020 och 2021 innebär alliansens förslag ett överskott på runt 29 miljoner kronor.

Socialdemokraterna ligger på runt 29–30 miljoner kronor i överskott alla tre åren.

– Vi har gnetat ihop lite pengar från olika håll. Bland annat sänker vi kommunstyrelsens pott för oförutsedda utgifter och vi medger heller inte ökat anslag till Värnamo Näringsliv. Vi stryker också att alla förtroendevalda ska ha en enhetlig e-postadress. Sen uppmanar vi alla förvaltningar att söka de statsbidrag som finns, säger Ulla Gradeen (S).

Elever ska må bättre

På klimatområdet vill man bland annat se minskat matsvinn med en tredjedel.

– Vi behöver faktiskt också en traditionell folkbildningskampanj för minskad negativ påverkan på avloppsvattnet, säger Ulla Gradeen.

I budgetförslaget ger man kommunstyrelsen ett sådant uppdrag.

Ökad attraktivitet innebär bland annat en bra skola. S vill exempelvis se en märkbar årlig ökning av andelen elever i årskurs nio som når kunskapskraven i alla ämnen. En satsning på elevhälsan för att bekämpa psykisk ohälsa bland barn och ungdomar finns också med.

Kultursatsning

S tycker också att det är viktigt att utveckla kulturverksamheten. Man säger ja till kulturnämndens begäran om pengar för att öka verksamheten riktad mot skola och äldreomsorg. S vill också att kulturverksamheten får en större spridning i hela kommunen, bland annat genom en kulturbuss liknande bokbussen.

Dessutom vill man satsa mer på kulturskolan – 4,5 miljoner kronor fördelade på två år.

– De har haft en snäv budget några år. Det handlar i grund och botten om kunskap, både vänstra och högra hjärnhalvan ska fungera, och vi ska utveckla talangerna men också träna kreativiteten hos alla andra, säger Azra Muranovic.

Fler fasta vikarier

Även personalpolitiken sätts i fokus i S-budgeten. S vill halvera sjukfrånvaron och stärka kompetensförsörjningen genom att omvandla minst 65 procent av alla timvikariat till tillsvidaretjänster på heltid.

– Förra året kostade timvikarierna över 62 miljoner kronor. Är det rätt sätt att använda pengarna? Nej, det är mycket bättre med fler tillsvidareanställda vikarier. De kan bygga upp mer kunskap, de lär sig systemen och kommunen får en helt annan nytta av dem vad gäller såväl kompetens som kvalitet, säger Ulla Gradeen.

Utöver detta vill Socialdemokraterna tillföra ytterligare fem miljoner kronor till omsorgen.

– Vi behöver också öka grundbemanningen, säger Azra Muranovic.

När det gäller jobben vill S få fler ungdomar att stanna kvar i bygden. Därför vill man införa branschdagar på samtliga skolor. Ett mål är att minst två branscher ska öka sin närvaro i regionen betydligt för att ge en bredare arbetsmarknad.

"Det får vi ta"

När det gäller investeringar konstaterar S att kommunen fortfarande ligger på en hög nivå. Samtidigt kan man inte blunda för de behov som finns vad gäller exempelvis förskolor, skolor, idrottshallar, gator, vatten och avlopp samt mark för exploatering. Partiet föreslår investeringar för i snitt omkring 300 miljoner kronor per år.

– Det kostar att växa, det är en viktig sak att komma ihåg. Men det får vi ta om vi tror på framtiden, gör vi inte det är det bara att packa ihop, säger Pär AJ Persson.

Stor osäkerhet

Samtidigt är S tydligt med att det finns en stor osäkerhet. Effekterna av den "politiska röran" i världen och höstens val är två stora osäkerhetsfaktorer.

– Vi vet att det har jättestor betydelse för kommunen vem som sitter i regeringen och även i EU. Det kan nog bli en del förändringar när budgeten ska fastställas i november, säger Ulla Gradeen.