Begravningsakt har ägt rum för Rune Nyberg vid hemmet i Hemmershult. Officiant var Stefan Lundell och Martina Lundquist sjöng sångerna Strövtåg i hembygden och En vänlig grönskas rika dräkt. Vid kistan som stod uppställd vid Häråns kant tog dottern Ann-Charlotte med familj ett sista farväl. Gravsättning kommer senare att ske på Fryele kyrkogård.