Ronny Johansson, Broaryd

I Södra Hestra kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum för Ronny Johansson Broaryd. Officiant var Kristina Torin, organist var Oscar Knutsson och som sångsolist medverkade Per Almquist. Som inledningsmusik spelades "Air" av J S Bach och som avslutningsmusik "Tröstevisa" av B Andersson. Kristina Torin höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Gemensamt sjöngs psalmerna "Blott en dag ett ögonblick i sänder", "Var jag går I skogar berg och dalar", samt "Härlig är jorden". Per Almquist sjöng solo "Där rosor aldrig dör" och "Jag har hört om en stad ovan molnen". Vid den blomstersmyckade kistan tog hustrun Britt-Marie, barnen Niklas, Mattias och Helena med familjer, släkt och vänner ett sista tack och farväl. Förutom med blommor hedrades Ronnys minne med gåvor till Hjärt- Lungfonden. Efter Begravningsgudstjänsten bars kistan ut till Södra Hestra kyrkogård för gravsättning.