Begravningsgudstjänst har hållits i Uppståndelsekapellet för Hans Åkerman, Värnamo. Officiant var prästen Pär AJ Persson och han talade om kärleksbudskapet. Organisten Anette Wettebrand spelade som inledningsmusik Sortie av J. Leijon och som avslutningsmusik Rör vid min själ av R. Lövland. Gemensamt sjöngs psalmerna Blott en dag och Härlig är jorden.

Vid kistan tog sonen och vänner ett stilla farväl.