Begravningsgudstjänst har hållits i Värnamo Missionskyrka för Gunnar Liljeqvist, Värnamo. En timma innan gudstjänsten var kyrkan öppen för enskilt avsked. Akten inleddes av Anna-Maria Toftgård och Jakob Törefors med Tröstevisa (B. Andersson) på orgel och dragspel.

Officiant var pastor Per-Anders Karlsson. Anna-Maria Toftgård sjöng Kärleksvisa (S. Clamp), You raise me up (R. Løvland/B. Graham) och tillsammans med Lasse Mellergårdh Halleluja (L. Cohen/P. Bäckman). I ett arrangemang av Jakob Törefors sjöng även Anna-Maria Jesus för världen (L. Sandell). Gemensamt sjöngs Psalmerna En vänlig grönskas rika dräkt samt Må din väg gå dig till mötes.

Vid kistan, omgiven av blommor, tog makan Anna, sönerna Henric, Niclas och Carl-Johan med familjer, övrig släkt och vänner ett sista farväl. Till Air (J.S Bach) bars kistan ut av barn och barnbarn för att senare gravsättas på Värnamo norra kyrkogård.

Efter akten följde minnesstund i församlingsvåningen. Barnbarnen Arvid och Astrid Liljqvist sjöng Tears in Heaven (E.Clapton), minnesord lämnades av makan Anna, sönerna Henric, Niclas och Carl-Johan, av Anders Nordangård och Hans Svensson. Pastor Per-Anders Karlsson avslutade med andakt och gemensamt sjöngs Välsignelsen.