Begravningsgudstjänst har i måndags ägt rum för Gerd Henriksson, Nydala. Omfamnad av murarna utanför klosterkyrkan i Nydala tog släkt och vänner avsked av Gerd, en älskad syster, faster, moster, granne och vän.

Officiant var Anders Hallberg och Katarina Johansson tjänstgjorde som kantor. Musik framfördes också av Johan Feurst med tvärflöjt och sjöng gjorde Inger, Karin och Marianne Fulgentiusson.

Akten inleddes med ”Dans i de saligas ängder” (C. W. Gluck), följt av ”Air” (J S Bach) på tvärflöjt.

Psalmen ”Lär mig, du skog, att vissna glad” sjöngs gemensamt innan musiken ”Ave verum corpus” (W. A. Mozart) framfördes av solisterna.

Efter själva begravningsakten spelades ”Så skimrande var aldrig havet” (E. Taube) på tvärflöjt och efter det sjöngs gemensamt psalm 249, ”Blott en dag”. Akten avslutades sedan med sång ”Bred dina vida vingar” (L. Sandell-Berg) och avslutningsmusik på piano ”Bist Du bei mir (Är Du med mig) ” (J. S. Bach).

Brorsonen Peter Feurst och Gerds bror Paul bar fram urnan till graven, där psalmen ”Härlig är jorden” sjöngs gemensamt. Efter gravsättningen tog alla sitt sista farväl av Gerd, som nu har förenats med sin framlidne make Birger.