I Uppståndelsekapellet, Värnamo, hölls i tisdags begravningsgudstjänst för Claes Hessne, Värnamo. Officiant var komminister Anders Hallberg. Organist var Anette Svensson som inledningsvis spelade Tröstevisa av B. Andersson och som avslutning Amazing grace. Peter Johnson och Anette Rudgard Johnson sjöng till gitarr Jag skall gå genom tysta skyar av D. Andersson samt När sorgen känns tung i mitt sinne av L. Berghagen. Gemensamt sjöngs psalmerna Blott en dag ett ögonblick i sänder och Härlig är jorden.

Under musik togs ett sista tack och farväl av makan Berit, sonen Patrik samt av barnbarnen Anton och Hanna.