I Uppståndelsekapellet, Värnamo, hölls i måndags begravningsgudstjänst för Berit Rydell, Värnamo. Officiant var komminister Anders Hallberg. Organist var John Erik Wilson som inledningsvis spelade Adagio av T. Albinoni och som avslutning, tillsammans med Peter Johnson på gitarr, Bridge over troubled water av P. Simon. Peter Johnson och Anette Rudgard Johnson sjöng till gitarr När sorgen känns tung i mitt sinne av L. Berghagen. Gemensamt sjöngs psalmerna Blott en dag ett ögonblick i sänder och Härlig är jorden.

Under musik togs ett sista tack och farväl av dottern Agneta samt närstående.