Svenskt Näringsliv har genomfört en enkätundersökning om företagsklimatet i landet. Enkätsvaren ligger sedan till grund för den årliga rankingen som släpps i höst.

Drygt 31 000 företagare i landet har svarat på frågor om vad de tycker om företagsklimatet i sin kommun. Ungefär 1300 av de svarande företagen är verksamma i Jönköping län.

Av sammanställningen framkommer att Jönköpings län fortfarande toppar listan. Det har länet gjort varje år sedan enkätundersökningen påbörjades för 15 åren sedan. Men marginalen minskar.

Vi har stagnerat och andra flåsar oss i nacken, till exempel Kronoberg och Halland, säger Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv i Jönköpings län.

Vad är förklaringen till stagnationen?

Det kan vara svårt att spänna bågen när man redan ligger högst upp. Det är lättare att jaga en hare. Det är lätt att bli bekväm, säger Anna Gillek.

Jönköpings län får 3,82 i betyg på en sexgradig skala när det gäller det sammanfattande omdömet. Det kan jämföras med rikssnittet på 3,36. Samtliga kommuner i länet ligger över rikssnittet förutom Gislaveds kommun.

De har haft en del problem de senaste åren i Gislaved med byte av kommunchef och så. Men det pågår ett arbete och driv där för att vända detta, säger Anna Gillek.

Allra bäst betyg i enkätundersökningen får återigen Gnosjö kommun.

Det har alltid funnits en positiv attityd till småföretagen i Gnosjö där både politiker och tjänstemän arbetar aktivt med de här frågorna, säger Anna Gillek.

Mullsjö kommun skuggar Gnosjö i enkätundersökningen och hamnar på en klar andraplats i år. En tendens är att betyget för Jönköpings kommun fortsätter att sjunka.

Man har haft ett annat fokus i Jönköping. Få politiker prioriterar företagsklimatet. Det tycker jag är sorgligt i en så stor kommun, säger Anna Gillek.

Generellt gavs det bäst betyg i enkätunderökningen i länet i kategorierna allmänhetens attityder till företagande och kommunpolitikernas attityder till företagande.

Den kategori som drar ner betyget rejält i årets undersökning är tillgången till medarbetare med relevant kompetens. Det här anses vara ett problem i hela Sverige. I åtta av tio kommuner ger företagen kompetensförsörjningen ett underkänt betyg. Här får Sävsjö kommun lägst betyg i länet.