Den 76-årige mannen som åtalas ägde en förkromningsindustri på Hovslätt som gick i konkurs 2016. Mannen har enligt åtalet ansvarat för industrin och där förvarat kemikalier på ett bristfälligt, miljöfarligt och okontrollerat sätt.

Utredningen, som omfattar en förundersökning på över 2000 sidor, har pågått i över tre år. Vid upptäckten hösten 2016 konstaterades läckande syra och farliga kemikalier som förvarats helt öppet.

– Mycket stora mängder farligt avfall hittades i lokalens källare, omklädningsrum, kemikalieförråd, ett dolt rum och i en container utomhus. Bland annat påträffades cyanidhaltiga ämnen i större mängder som förvarats på ett okontrollerat och bristfälligt sätt, säger chefsåklagare och förundersökningsledare Stefan Edwardson i ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.

– De cyanidhaltiga ämnena har förvarats så att de kunnat bilda cyanväte i en dödlig omfattning. Vi ser allvarligt på spridningsrisken, säger Stefan Edwardson.

Brottet har bedömts som grovt eftersom det har funnits risker för få omfattande och bestående skador för både människor och i närmiljön.

– Det här är det största miljöärendet som vår grupp i region Öst har hanterat. När vi var på platsen för provtagning hade vi heltäckande utrustning på oss och andades med syrgas för att kunna vistas i lokalerna, säger Josefin Månsson, miljöbrottsutredare, miljöbrottsgruppen Polisen region Öst i pressmeddelandet.

Hösten 2016 upptäcktes de giftiga ämnena hos företaget i närheten av Tabergsån.

Foto Montage/JP

Relaterat till artikeln