Nu hoppas politikerna att ett avtal med Migrationsverket ska kunna hjälpa till att lösa . Genom att kommunen ser till att erbjuda ett antal lägenheter som verket får hyra kan nya byggen finansieras.

Bakgrunden är diskussioner som Gislaveds kommun under en tid har haft med Migrationsverket om hur nyanlända lättare ska kunna komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Tanken är att samtalen ska leda till en så kallad avsiktsförklaring om samverkan.

Verket vill alltså även hyra lägenheter för nyanlända, men eftersom det finns få lediga i kommunen måste nya byggas.

LÄS MER: KD vill få fler bostäder

Enligt kommunstyrelsens ordförande Marie Johansson (S) skulle avsiktsförklaringen - som än så länge bara är ett förslag - kunna bli en win-win-situation.

– Det är fantastiskt om Migrationsverket kan vara med och bekosta på det här sättet. Om vi bygger 50 lägenheter så betalar de 25.

Enligt Marie Johansson blir det dock inte så att det är de nybyggda lägenheterna som hyrs ut till myndigheten.

– Det behöver inte vara på just den platsen. Det är viktigt att säga att vi bygger inte för de asylsökande.

Däremot skulle kommunen kunna satsa på att bygga lägenheter för äldre, något som det finns behov av.

– Vi har blivit uppmuntrade att se till vilka behov vi har nu men även i framtiden. Det här är en utvecklingsmöjlighet för kommunen.

Ett ställe som skulle kunna bli aktuellt för den här sortens bygge är området kring Vitsippans äldreboende i Gislaved.

– Det här är en väldigt bra möjlighet att få till bra och anpassade bostäder som vi behöver. Vid Vitsippan finns mark.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutade man att gå vidare med avsiktsförklaringen.

Sverigedemokraternas ledamot, Anders Gustafsson, deltog dock inte i beslutet. Han säger att han vänder sig mot hur förslaget formulerats.

– Här lät det som att bostäder enbart ska byggas för asylsökande. Det retade mig. Man hade blandat ihop bostadsbyggande och immigration. Om en kommun ska rikta in sig på att bygga för något så är det näringslivet, att bygga för arbetskraften.

Någon tidsplan för det hela finns ännu inte, men Marie Johansson hoppas att det inte ska dröja.

– Vi vill ha det på rulle så fort som möjligt. Vi har ju behov av lägenheter nu.