Vikingaskeppet Vidfamne byggdes för drygt 60 år sedan i Missionskyrkans regi. Sedan dess har det blivit många seglatser ute på sjön Vidöstern och de flesta Värnamobor har minnen från den gamla skutan. Men när Transportstyrelsen höjde kraven på befälhavande ombord hade Missionskyrkan inte för kommersiellt bruk. För tredje säsongen i rad ligger Vidfamne därför på torra land bakom Libanongården. Nu har Nordiska Asasamfundet fått upp ögonen för dess öde.

– Vi tycker att det är synd om båten ska tas ur tiden. Vidfamne har varit till stor glädje för många i Värnamo och vi anser att kan skeppet bevaras så ska det göra det. Därför hörde vi av oss med frågan om vi kunde få köpa det av Missionskyrkan, men vi fick nej, säger Stenar Sonevang, som är presstalesman för Nordiska Asasamfundet.

Nordiska Asasamfundet startade också en namninsamling på Facebook under parollen Rädda Vidfamne. Den har nu har genererat över 2 400 namnunderskrifter. Varför Missionskyrkan i Värnamo inte vill sälja skeppet förstår man inte.

– Motiveringen vi fick var att båten var uttjänt. Men den var uppenbarligen sjöduglig för två år sedan, så det argumentet köper jag inte. Dessutom har vi personer inom vårt samfund som är båtbyggare och som gärna tar sig an Vidfamne. Man ställer sig frågan om detta handlar om inriktningen på vårt förbund. Kyrkan och asatron har ju inte alltid gått hand i hand, säger Stenar Sonevang.

Håkan Johansson, vice ordförande i Värnamo Missionskyrka, bekräftar att Nordiska Asaförbundet fått ett nekande svar på sin förfrågan att köpa skeppet, men det beror enligt honom inte på dess trosinriktning.

– Det är ingen rättighet att köpa vår båt. Skeppet är inte till salu, det tillhör Missionskyrkan och det är här som det har gjort sin tjänst. Vi fattade ett styrelsebeslut om att inte sälja skeppet vidare till någon intressent, säger Håkan Johansson.

– Vi har fattat det beslutet i styrelsen. Om vi i framtiden kommer fram till att vi vill avyttra så kommer det i ett annat läge, då tar vi in alla intressenter och gör en bedömning utifrån det.

– Vi har haft flera tankar och idéer. Bland annat fördes en dialog med Åminne bruk där den byggdes en gång i tiden. Vår förhoppning var då att skeppet skulle kunna få en plats på land där, men vi har inte nått i mål med de planerna.

– Det kan naturligtvis bli en konsekvens om det blir liggande allt för länge, men det som är relevant just nu är att båten inte är till salu, säger Håkan Johansson.