– Det är jättemycket pengar. De är avsedda enligt testamentet att gå till hembesök, besök av äldre och ensamma, säger Pär-Magnus Möller som är kyrkoherde i Värnamo.

– Det är så mycket pengar att vi måste göra något rejält av det. Vi kommer att tillsätta en ny tjänst.

Den nya tjänsten kommer att utlysas under januari eller februari och ska vara inriktad på besöksverksamhet.

– Vi har redan besöksgrupper. Den nya tjänsten ska förstärka den verksamheten. Det är ett mycket viktigt arbete som vi kan utöka nu.

Är det en diakontjänst?

– Det måste inte vara en diakon. Men vi söker någon utbildad, sjuksköterska, diakon eller liknande.

Vem var Alice Konradsson?

– Jag har aldrig träffat henne. Jag har förstått att hon lyssnade på närradion och så där, men jag har själv aldrig träffat henne själv.

Ingen av de aktiva i församlingen heller?

– Man har känt till henne, men efter vad jag har förstått höll hon sig ganska mycket för sig själv. Så detta var helt oväntat och ett stort förtroende.

Fastigheterna som Alice ägde är Hjälshammar Knutsgård 4:10 och Hjälshammar Krutbrännaregård 6:4. De består dels av gårdsbyggnader i Hjälshammar och dels av mark inne i byn, skogsskiften och mark som går från byn ner till Vidösterns strand. Sammanlagt drygt 50 hektar mark, varav 38 är skogsmark.

Värnamo Pastorat fick egendomen i höstas och 20 december blev den såld. Kyrkan var ensam om att ärva och sammanlagt med likvida tillgångar och pengar från försäljningen är arvet på 9,8 miljoner kronor.

Alice Konradsson verkar ha levt ett tillbakadraget liv och velat att hennes förmögenhet ska komma andra till del.

– Jag har förstått att hon har skänkt pengar till olika ändamål genom åren medan hon levde också.

I linje med det valde hon också att testamentera sin egendom till verksamhet som inte heller syns så mycket utåt.

– Det mesta av kyrkans arbete syns aldrig utåt, säger Pär-Magnus.

– Men det är ett enormt arbete som utförs av olika församlingar runt om i Sverige. Jag vet inte hur samhället skulle ha klarat sig utan de insatserna.

Med Alice Konradssons testamente kommer besöksverksamheten både utökas och utsträckas i tid.

– Det är såpass mycket pengar att de kommer att räcka i många år.

Att pengarna kommer till nytta råder det ingen tvekan om, enligt kyrkoherden.

– Behovet är enormt. Det finns många som är ensamma, säger Pär-Magnus Möller.