I skrivande stund söker räddningstjänsten i Gislaved och i Gnosjö tio deltidsbrandmän.

– Läget är ansträngt. Vi har inte deltidsbrandmän att fylla i alla våra grupper, säger enhetschef Johan Rönmark.

Det är enbart stationerna i Hillerstorp, Burseryd och Gislaved av de sju stationerna som är fullbemannad, på övriga stationer saknas det deltidsbrandmän, värst är det i Hestra.

Det är inget nytt att det är svårt att hitta deltidsbrandmän. En orsak är att de som tjänstgör ska kunna ta sig till stationen vid larm inom sex minuter. Jobbar man på annan ort kan den ekvationen vara svår att få ihop. I Hestra har man nu tillgång till en så kallad FIP-bil (första insatsbil) och det gör det möjligt att jobba så långt borta som i Grimsås, berättar Johan Rönmark.

Det är många orter i Sverige som saknar deltidsbrandmän och när man väl har hittat en lämplig person ska de utbildas efter att ha gått en förberedande utbildning hos räddningstjänsten.

– Det är inte vi själv som utbildar deltidsbrandmännen efter den förberedande utbildningenutan det gör MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och det gör att det är tryck på utbildningarna.

Johan Rönmark konstaterar att det givetvis måste vara lämpliga personer som rekryteras och att anställningstester måste klaras.

– Det är mycket tester men det är inte oändligt höga anställningskrav på det fysiska. Vi behöver både män och kvinnor och jag välkomnar fler att söka. Det är ett oerhört intressant uppdrag och det betyder att man gör en insats för sin bygd och får kunskap om hur man räddar liv.