– Målsägarna har inte lämnat församlingen, de har inte lämnat sin plats nära Åsa Waldau. Att det skulle tolkas som att de har samtyckt till våld skulle vara samma sak som att säga att en kvinna som stannar i en relation där hon blir misshandlad samtycker till våld, sade åklagaren Liselott Herschend under sitt slutanförande.

Sedan mitten av januari har huvudförhandlingen mot tre tidigare pastorer inom Knutbyförsamlingen pågått vid Uppsala tingsrätt. Åsa Waldau, även känd som Kristi brud, har åtalats för 14 fall av misshandel mot totalt sex målsägare, och åklagaren yrkar på ett år och sex månaders fängelse som påföljd.

Även Waldaus tidigare pastorskollega Peter Gembäck står åtalad för misshandel, samt olaga tvång. För honom har åklagaren yrkat på villkorlig dom, och då har hänsyn tagits till att han var den som 2017 gick till polisen och anmälde missförhållandena inom församlingen.

Fick passa upp

För den tredje åtalade tidigare pastorn, en 49-årig man som åtalats för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, yrkar Herschend på åtta månaders fängelse. Brotten ska ha begåtts mot en då 17-årig flicka inom församlingen.

Både Waldau och 49-åringen har nekat till brott, och deras advokater har avböjt att lämna några kommenterar till TT. Peter Gembäck har erkänt handlingarna.

Elisabeth Massi Fritz företräder några av målsägarna, och yrkar på ännu strängare straff för Waldau och 49-åringen.

– När det gäller Åsa Waldau ligger det på runt två års fängelse, och det är med tanke på att det rör sig om hela 14 misshandelstillfällen, med alla de försvårande omständigheter vi har pekat på, säger hon.

För 49-åringen anser hon att påföljden bör ligga nära maxstraffet, två års fängelse, för det brott han åtalats för.

Drog i håret

Åklagaren har under förhandlingen beskrivit Åsa Waldaus höga ställning inom församlingen. Man trodde att Jesu återkomst kunde försenas, eller till och med förhindras, om det förekom oro i kretsen kring henne. Enligt åklagaren fick Waldau en makt inom församlingen som hon med tiden började missbruka. Våld och bestraffningar fick en allt större plats inom gruppen om tolv personer närmast Kristi brud, det som kallades "bordet".

En svårighet under utredningen har varit att klargöra exakt när en del av händelserna ägt rum, vilket skulle kunna ses som en brist ur bevisningssynpunkt. Åklagaren hänvisar dock till det faktum att flera av målsägarna vittnar om samma typer av våld.

– Många vittnar om att det är ett vanligt tillvägagångssätt att Åsa Waldau drar någon i håret till en spegel, för att den personen ska se upproret i sig, hur ful den är, och att ett sådant dragande i håret sker våldsamt och med kraft, säger Liselott Herschend.

Dom meddelas den 13 mars.

Erika Nekham/TT

Illustration från rättegången mot de tre före detta Knutbypastorerna, bland dem Åsa Waldau och Peter Gembäck. Arkivbild.

Foto Ingela Landström/TT

Tre tidigare pastorer i Filadelfiaförsamlingen i Knutby står åtalade för brott begångna mellan 2014 och 2016.

Foto Ingela Landström/TT

Åklagare Liselott Herschend på väg in till förhandlingssalen i Uppsala tingsrätt. Bakom henne ett av målsägarbiträdena, Leif Ericksson, som företräder en av kvinnorna som enligt åtalet ska ha utsatts för misshandel.

Foto Janerik Henriksson/TT

Målsägarbiträde Elisabeth Massi Fritz intervjuas av journalister utanför rättegångssalen i Uppsala tingsrätt.

Foto Janerik Henriksson/TT