Förra året flyttade alltså 1 600 personer till Värnamo, men vad var det egentligen som lockade hit dem?

Var det kanske kärleken, jobbet eller något helt annat?

Nu tänker i alla fall Värnamo kommuns utvecklingsavdelning tillsammans med Värnamo City, Nivika, Finnvedsbostäder och Ditt Värnamo ta reda på detta.

Under oktober månad kommer man att skicka ut en enkät till hälften av de 1 600 som flyttade till Värnamo under 2016.

Där får de bland annat svara på varför de flyttade till Värnamo och hur deras nya kommun motsvarar förväntningarna.

Det är första gången som vi gör en sådan här undersökning och vad jag vet så har det inte gjorts i någon annan kommun heller, säger Kristin Petersson som är projektledare för flytt och boendestudien på Värnamo kommun.

Undersökningen som ingår i ett större projekt består egentligen av tre delar.

Dels skickas alltså en enkät till hälften av de 1 600 nyinflyttade förra året, sedan kommer man att följa upp med ett antal personliga intervjuer.

Dessutom kommer alla som står i tomtkö i Värnamo kommun få ett brev hemskickat där man får svara på en del frågor angående sitt tänkta boende.

Tanken är att vi ska få en helhetsbild över vilka det är som flyttar hit, vad man efterfrågar och önskar och varför just Värnamo. På det sättet kan vi också marknadsföra oss mer rätt, säger Kristin.

Kanske kan man göra en ny undersökning om några år och jämföra resultaten. Är det samma målgrupp som kommer då eller har något förändrats?

Hur som helst så tror jag att det här är början på något som kan bli mycket större, säger Kristin Petersson.