Siffran finns i kommunens dokument "Riktlinjer för bostadsförsörjning 2015-2030" som antogs av fullmäktige i höstas.

Det handlar inte bara om hyreslägenheter, utan om alla sorteras bostäder. Efter det senaste årets ökning av befolkningen i kommunen tror dock Niclas Palmgren (M), ordförande i bygg- och miljönämnden, att siffran kan behöva justeras.

– Jag skulle vilja säga att som det ser ut nu så skulle det behövas ännu fler, både lägenheter och egna hem.

Han påpekar att den boendeform som saknas mest är anpassade lägenheter för äldre.

– Det är något som våra pensionärsorganisationer har efterfrågat. Det gäller alla kommunens orter men är kanske ännu viktigare på små orter.

I andra änden av befolkningspyramiden behövs det även fler lägenheter för de som ska ha sin första bostad.

– Det är viktigt för att folk ska kunna bo kvar. Om man inte hittar en ledig lägenhet här kanske man väljer att flytta någon annan stans.

Niclas Palmgren menar även att det är viktigt för näringslivet att det finns bostäder tillgängliga i kommunen.

– Känner vi nu att jobben börjar komma igen så vore det ju illa om det skulle falla på att vi inte har bostäder.

Han önskar att fler större privata aktörer tog initiativ till att bygga lägenheter i kommunen.

– Vi har varit i kontakt med flera, men de är kanske lite svårflörtade. Gislaved hamnar långt ner på listan när större städer kommer med projekt.

Men Gislaveds kan konkurrera genom att se till att det är enkelt att bygga i kommunen, anser Niclas Palmgren. Ett sätt är att ha ledig mark och detaljplaner redo, eller att kunna ordna fram det snabbt.

– Vi har märkt att många planer fort blir inaktuella, då är det bättre att ha en planberedskap. Finns det ingen så ska vi ta fram en plan så att det visslar om det.

– Det är en liten ödesfråga faktiskt, för Gislaveds kommun, att få igång byggandet.