Enkelt och bekvämt – så måste det vara att handla i Värnamos centrum, för att butikerna ska kunna möta konkurrensen från större städer och global e-handel.

Därför behövs biltrafiken, menade Dan Carlsson, Nivika fastigheter, i debatten vid Visionspalatset. På frågan om centrum ska vara bilfritt svarade han:

– Jag tycker tvärtom, att man borde öppna Storgatsbacken för biltrafik vid en del tillfällen.

Alla fyra röster från centrumhandeln höll med om detta.

– Vi borde tillåta mer biltrafik och ha parkeringshus nära butiker och restauranger, sa Anders Wallin, Värnamo City.

Däremot borde genomfartstrafiken från viadukten bort. Den kan rivas.

– Varför leda den trafiken rakt in i centrum? Utan viadukten skulle vi få en fantastisk stadsbild, sa Dan Carlsson.

Gångtrafiken mellan butikerna ska ha regnskydd, som baldakiner över trottoarerna och glastak över Storgatsbacken.

– Frågan har varit uppe länge, nu måste man komma till skott, sa Marie Lindberg från butiken Old Macs.

Flödet från fik och restauranger är viktigt även för handeln, poängterade Amanda Sjögren från Stigs Café.

– Jag tror att ju fler som fikar och äter ute, desto fler besöker butikerna här, sa hon.

Alla ska också känna sig trygga i centrum.

– Tyvärr har det blivit värre det sista året. Vi måste göra något åt det, sa Marie Lindberg.

Väktare, kameror och bättre belysningar var några lösningar från panelen.

Annons

Förutom hårda lösningar för trafik och trygghet hade panelen många förslag på hur Värnamo kan bli trevligare för de som besöker och bor i staden:

Lekplats i Åbroparken.

Scen med tak på Flanaden, kanske kombinerad med en skridskobana.

Sluss i Lagan för högre vattennivå och båttrafik till Vidöstern.

Större campingplats vid Osudden.

Allt som bidrar till en attraktiv stad med trevliga mötesplatser är positivt, menade panelen.

– Flödet från fik och restauranger är viktigt även för centrumhandeln, sa Amanda Sjögren från Stigs Café.
Foto: Stefan Fels