Sett för hela landet, i ett kort perspektiv, har prisökningen på villor planat ut. Men allt beror på hur man ser det.

Fastighetsbyrån, som ägs av Swedbank, har tittat på utvecklingen under de senaste fem åren. I undersökningen framgår det att priserna har stigit i samtliga län.

Även i Jönköpings län har priserna ökat, men inte riktigt lika mycket som i övriga landet. Men det finns ett lysande undantag:

Annons

I Vaggeryds kommun ligger ökningen på hela 98 procent. Detta kan jämföras med exempelvis Gislaved som har en blygsam uppgång på 19 procent. Sett i snittpris innebär ökningen att den som köpte en villa i Vaggeryds kommun 2012 för 0,9 miljoner, nu istället får 1,8. Dubbelt upp alltså!

– Det här är ett utslag av att Vaggeryd har blivit en allt mer attraktiv kommun att bo i. Till det bidrar närheten till Jönköping, varifrån många av köparna kommer, säger Kenth Williamsson (S).

Som motiv till att Jönköpingsbor intresserar sig för Vaggeryd anger han låga priser i kombination med goda kommunikationer.

I fjol ökade kommunens befolkning med 72 personer på grund av inflyttning från andra kommuner, enligt SCB.

Kommunalt finns det en självkritik mot att för få tomter har erbjudits dem som vill bygga. Kan det ha påverkat priserna?

– Inte direkt, eftersom det här, när mäklarna konstaterar en ökning, framför allt handlar om priserna på begagnade småhus. Men självklart påverkar det genom att fler börjar titta på begagnade fastigheter, svarar Kenth.