– Vi vill väcka ett intresse för industrin. Förr var ju eleverna ute på regelrätt praktik. Det är helt borta här. Kan vi flytta in verkligheten i skolan så tror jag vi ökar motivationen hos eleverna påtagligt, säger Pehr Ottevik, rektor på Åsenskolan.

Den nya satsningen började med att skolan med hjälp av sponsorer fått tag på en CNC-fräs till slöjden. När sedan Leif Fänegård från Formteknik hörde av sig och bjöd in till ett samarbete kom det lägligt.

– Det är väldigt svårt att spegla industrin idag, det är många som tänker att det är smutsigt, tunga lyft, man har inte rätt bild av hur det är idag, säger Pehr Ottevik.

Under en dag fick alla åttondeklassare besöka de lokala industrierna Formteknik, Plastinject och JH Maskin. I samarbetet ingår även Hugma, Nilenfors trappindustri, Anderstorps industriförening och Rotary Anderstorp. Även lärarna ska få komma ut på företagen och titta. Satsningen ska också följas upp till hösten med en träff med eleverna som fått intresse för industrierna och deras föräldrar.

Annons

– Det är en start på ett samarbete som jag tror kan bli nyttigt både för oss och för industrin, säger Pehr Ottevik.

Christopher Landoff, studie- och yrkesvägledare på skolan tror att många elever inte ser industrin som ett potentiellt framtidsjobb på grund av okunskap.

– Det finns inte så stor kännedom om industrin, då är det ju svårt att ta ställning till det. Vi vill ge en inblick i de här branscherna och vidga deras perspektiv. Vi vill visa på bredden i industrin och att det finns väldigt många jobb, man kan jobba som säljare och med ekonomi, det finns ett stort spann.

Eleverna fick frågan i början av studiebesöket om vad de förknippar med industriarbete. Att stå vid samma maskin, dåligt betalt och hög bullernivå var några av sakerna som kom upp. Efteråt var tongångarna mer positiva.

– Jag trodde inte det skulle vara roligt. Men nu inser man att det är roligare, rätt intressant och rent. Jag är rätt teknikintresserad, säger William Svensson.

Nella Pilakovic var inte riktigt lika imponerad.

– Det var intressant, lärorikt. Det var lite mer rent än jag trodde. Men de har tyvärr inte fångat mitt intresse, jag är inte så teknikintresserad.