Tidningen kunde tidigare i år berätta att skolan i Gnosjö kommun för första gången tog emot en elev vars föräldrar var på plats antingen för att tigga eller utföra enklare arbetsuppgifter. Det här var alltså något helt nytt att hantera för kommunen och det bestämdes att eleven skulle börja i en förberedelsegrupp för att senare slussas vidare till en vanlig klass när de grundläggande skolkunskaperna fanns. Efter en tid åkte eleven tillbaka till sitt hemland med sina föräldrar.

– I dagsläget har vi inga EU-migranter i skolan. I alla placeringar ska vi alltid se till barnens bästa, vi utgår från FN:s barnkonvention, säger grundskolechef Anette Skötte.

Barnkonventionen syftar till att ge alla barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör dem. Om det återigen kommer EU-migranter som har med sig barn står kommunens skolor redo för dem.

– Vi kan inte spekulera i och om det kommer barn igen. Vi placerar dem i skolan även om de är här en kort tid. Är det så att barnet lämnar landet och kommer tillbaka så är det välkommet. Vi måste se till barnets bästa, säger Anette Skötte.