Under min studietid hjälpte jag till vid en svensexa av lite mer avancerad form. Jag skulle spela gruppterapeut. I dag hade jag inte gjort som vi gjorde, men jag utförde en del övningar med gruppen i lekens form där jag hela tiden markerade mot den giftaslystna unge mannen; han var inte riktigt lika bra som de andra, han ansträngde sig inte lika mycket, han var udda gentemot alla andra människor. Det tog bara tjugo minuter innan man märkte att han började tvivla på sig själv och tro på att jag hade rätt. Vi bröt övningen med ett skämt snart därefter, men upplevelsen var för mig kuslig. Sådan makt har jag som människa att bryta ner. 

Annons

Som själavårdare har jag sett konsekvensen av detta missbruk många gånger. Det är många som har blivit nedbrutna av andras maktbehov, medvetet eller omedvetet. Det finns dock ett skydd mot detta, nämligen att bli till i de ögon som älskar mig: - Vem tillåter jag bestämma vem jag är? Du kan till viss del välja. Som offentlig person har jag själv fått göra det många gånger. Många har ju bestämt sin på gott eller ont vem jag är... men jag kan välja vem av dem som jag låter definiera mig. Jag ger bara den makten till människor som kan hantera den rätt, som kan kritisera på ett gott sätt, som har goda intentioner i sin blick för mig.

#metoo uppropet är en konsekvens av hur man missbrukat makten över andra. Vi behöver alla vara uppmärksamma på detta, män som kvinnor. Vi har andras liv i våra händer, i våra ord, i våra sociala strukturer... vi måste handskas med den makten mycket, mycket varsamt.

Att Gud, enligt den kristna tron, blev människa handlar just om detta: Gud vill att vi i Jesus skall veta att det i alla fall finns en blick som inte dömer, som ser saken som den är, som älskar och vill upprätta. 

När du utsätts för andras maktmissbruk, försök då välja att bli till i de människors blickar som upprättar och ger liv... de andra har helt enkelt inte den rätten, de dömer med tiden bara sig själva. Vi är i slutändan bara dem vi låter andra vara.

Per-Magnus Möller, kyrkoherde i Värnamo