Stefan vill prata med Annie och Jan som inte vill prata med Stefan. Jimmie vill prata med Ulf men han vill bara prata med Ebba, Jan och Annie. Ingen vill prata med Jimmie eller Jonas men Stefan kan ta stöd av Jonas fast då kommer han inte att kunna tala med Jan och Annie för de vill inte ha med Jonas att göra. Om Ulf och Ebba pratar med Jimmie så slutar Annie och Jan att prata med Ulf och Ebba och börjar istället att prata med Stefan förutsatt att Stefan slutar prata med Jonas. Jimmie säger sig dock kunna tänka sig prata med alla men ingen vill prata med honom! Nej det är inte från en förskola eller lekplats utan röster från riksdagens sandlåda! Herregud, väx upp nu era folkvalda pajasar ni råkar faktiskt ha ett land att sköta!

Spyflugan