Flera statliga myndigheter varnar nu för den värsta vattenbristen på 100 år i vissa delar av landet om det blir en torrsommar som 2016.

Vattenbrist hotar stora delar av landet

Vattensituationen inför sommaren är allvarligare än på flera decennier.

Om det blir en liknand..

Vattenbrist hotar stora delar av landet

Vattensituationen inför sommaren är allvarligare än på flera decennier.

Om det blir en liknande torrsommar som under 2016, riskerar vi att uppleva den allvarligaste vattenbristen som har registrerats under drygt 100 år.

Det skriver Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och flera andra myndigheter i ett gemensamt uttalande.

Myndigheterna uppmanar alla att göra vad de kan för att spara vatten och följa situationen noga.

Man bör förbereda sig för en eventuell vattenbrist i sommar och i höst. Den som har enskild vattenförsörjning bör kontrollera nivån i vattentäkten och fundera över vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

Den som är ansluten till kommunal vattenförsörjning bör vara uppmärksam på information från kommunen om läget och eventuella begränsningar i vattenanvändningen.

Bakgrunden är att det har kommit för lite regn och snö de senaste två åren.

Sedan hösten 2015 har stora delar av södra Sverige fått 100-200 millimeter mindre nederbörd än normalt, det vill säga runt 20-30 procent mindre vatten.

Nederbördsunderskottet medförde att 2016 var det torraste året på ungefär 40 år.

När växtsäsongen nu inletts och dagstemperaturen stiger väntas situationen bli värre.

Särskilt utsatta områden är de inre delarna av Götaland och östra Sverige upp till mellersta Norrland, från Blekinge till Västernorrland.

Källa: Krisinformation, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Skogsstyrelsen

På många platser i landet är det mycket låga grundvattennivåer och små vattenflöden.

Förklaringen är att det har snöat och regnat alldeles för lite under vinterhalvåret de senaste två åren.

Grundvattenmagasin, sjöar och vattendrag har inte fyllts på. Det kan ge effekter på dricksvattenförsörjning, övrigt nyttjande och vattenekosystemen.

I södra Sverige är bland annat de inre delarna av Götaland speciellt utsatta. Myndigheterna uppmanar till stärkt beredskap.

Vattensmart

Värnamo kommun är inget undantag.

Att grundvattennivåerna är ovanligt låga här går att se i Lagan vid Åbron, till exempel.

Bada inte i badkar - uppmaning från Värnamo kommun

Vattna inte gräsmattor, rabatter och odlingar i din trädgård med vattenspridare eller slang.

Sa..

Bada inte i badkar - uppmaning från Värnamo kommun

Vattna inte gräsmattor, rabatter och odlingar i din trädgård med vattenspridare eller slang.

Samla regnvatten i tunnor för att vattna trädgården och växter inomhus.

Duscha kortare tid med snålspolande munstycke och stäng av vattnet vid intvålning. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.

Stänga av vattenkranen under tandborstningen. Om kranen stängs av under tre minuter sparas närmare 36 liter vatten.

Undvika att bada i badkar. Ett badkar rymmer omkring 200 liter vatten.

Inte diska under rinnande vatten. Använd diskpropp eller en balja istället. Vid diskning under rinnande vatten i 10 minuter går det åt 120 liter vatten.

Fyll disk- och tvättmaskinerna innan de körs. Skölj inte av porslinet i onödan innan det ställs i diskmaskinen och använd gärna kortprogram. Diskmaskinen drar cirka tio liter vatten per disk och tvättmaskinen behöver cirka 50 liter vatten för en tvätt.

Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola ur kranen en stund för att få vattnet kallt. 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten.

Fyll inte pool, badtunnor eller spaanläggning med vatten från ett kommunalt vattenverk, samfällighet eller egen brunn.

Laga läckande toaletter och droppande kranar. På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten.

Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år. 5 liter vatten per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.

Källa: Tekniska förvaltningen

Annons

Därför kommer Värnamo kommun att om några dagar skicka ut information om några dagar till samtliga hushåll i kommun.

– Vi kommer att uppmana folk att spara vatten, att vara vattensmart. Och om någon vecka införs bevattningsförbud för säkerhets skull, förklarar Ronnie Björkström, vatten- och avloppschef på kommunen.

– Det är väldigt låga nivåer i vattendragen i Värnamo, men vi har ingen kris och vi riskerar inte vattenbrist i centrala Värnamo. Det är för att vi har en stor vattentäkt i Värnamo som går från Apladalen och genom staden till Jusseveka och till Hörle.

– Men vi är lite oroliga för de små vattentäkterna i orterna i kommunen, vi tror ju inte att vattnet tar slut där. Men om det skulle det så har vi ingen förberedelse för det, medger han.

"Om vattnet tar slut då blir det jobbigt"

Vid ett scenario där vattnet tar slut i de mindre vattentäkterna i de mindre orterna är planen att köra ut vatten med tankbilar.

Men de fyra nödtankar som Värnamo kommun har i nuläget skulle inte räcka till, tror Ronnie Björkström.

– Vi har inte de stora tankar som behövs. Men vi håller på att skaffa de större tankarna, vi är på väg att upphandla dem nu, berättar Ronnie Björkström.

– Om vattnet tar slut då blir det jobbigt. Men skulle det bli vattenbrist går det också att ta hjälp av andra, då kan andra kommuner köra med vatten med tankbilar.

Allt det här handlar om de hushåll som är anslutna till kommunal vattenförsörjning.

När det gäller de personer på landet som har enskilda brunnar är det andra förutsättningar.

– De som har egna brunnar på landet har ett eget ansvar. Det är viktigt att de har koll på nivåerna i vattentäkten och att de tar del av informationen, de kanske behöver borra nya brunnar, säger Ronnie Björkström.