Det lyckade reparationsarbetet som avslutades under onsdagen, innebär också att både vattentornet och hela ledningsnätet åter är påfyllt.

Arbetet med att återställa marken i Töllstorp där läckan på en av huvudledningarna inträffade fortsätter dock ett tag till. På kommunens hemsida uppger man att driften nu åter är igång och att den mer akuta fasen därmed är avslutad. Vattenprover tas också fortsättningsvis och man följer Livsmedelsverkets rekommendationer för dricksvattenkvalitet.