Tre fästingar av arten Hyalomma har i sommar för första gången hittats i utvecklat, vuxet stadium i Sverige. Fästingen har hittats på hästar i olika delar av landet och djuren har inte varit utomlands, vilket betyder att hästarna måste ha fått fästingen i Sverige.

Under sommaren har statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) bett allmänheten om hjälp med att få fästingar inskickade från norr om Dalälven, detta skriver SVA i ett pressmeddelande.

Genom ett forskningsprojekt har uppmärksamheten på fästingar ökat bland allmänheten, vilket har lett till att intressanta fynd har gjorts även på andra orter i landet. En av fästingarna som hittats har visat sig vara den stora, aggressiva och snabba flyttfågelsfästingen, Hyalomma marginatum.

– Vi är mycket tacksamma för att den skickades in till SVA. Vi har nu haft möjlighet att både artbestämma och analysera fästingen för eventuella smittor, säger forskarna Anna Omazic, SVA, och Giulio Grandi, anställd vid både SVA och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Ber allmänheten om hjälp

Nu ber dock SVA allmänheten, i hela landet, om hjälp med att skicka in fästingar från djur eller sig själva till SVA.

– Vi vill också få kontakt med djurägare i hela landet som hittar en ovanlig fästing på sina hästar och lantbruksdjur. Även ovanliga fästingar som jägare träffar på hos vilda djur är av intresse för vår insamling, säger Giulio Grandi.

Annons