Skolan lämnade in en anmälan om misstanke till fusk i en kurs eftersom elevens inlämnade arbete visade stora likheter med en annan elevs arbete. Plagiatet kördes i databasen Urkund som noterade likheterna.

När eleven träffade skolans disciplin- och avskiljandenämnd erkände eleven plagiat. Eleven förklarade plagiatet med en stressig situation under kurstiden.

Eftersom plagiatet är omfattande har disciplin- och avskiljandenämnden bestämt att eleven stängs av från sina studier i sex veckor. Det innebär att eleven inte får delta i undervisning eller prov under avstängningen.

Databasen Urkund är en slags tjänst för textmatchning.

– Men vi säger inte vad som är ett plagiat. Det är alltid läraren som bedömer om det ska göras en anmälan till disciplinnämnden, säger Urkunds produktchef Peter Witasp.