I dag är det premiär för Värnamo Nyheters ledarsida. Tanken om att införa ett utrymme i tidningen för en ledartext har vuxit fram de senaste åren och nu, inför valspurten, blir den verklighet.

­– Det är väldigt viktigt att ha en ledarsida på en tidning. En del i vår roll i samhället är att driva och väcka debatt och att ta ansvar för samhällsutvecklingen. Tanken om en ledarsida har funnits i flera år och är det någon gång vi ska införa en ledarsida så är det nu, säger Marie Johansson Flyckt, ansvarig utgivare på Hall Media.

Lovisa Hamrin, ordförande i Hall Medias styrelse samt vd och koncernchef för Herenco, resonerar på liknande sätt:

– Som ägare tycker jag att vi ska stå för ett beteende och en hållning som vi känner stolthet över. Vi som tidning kan få chansen att bryta tankekedjor och tillföra nya perspektiv.

Påverkar inte journalistiken

Ledarsidan har benämningen oberoende liberal och ledartexterna kommer att vara osignerade, men kommer inte att påverka artiklarna eller det journalistiska arbetet.

– Det är viktigt att man som läsare förstår att det finns en tydlig skiljelinje mellan ledarsidan och nyhetsjournalistiken, som inte tar ställning politiskt, säger Marie Johansson Flyckt.

De lyfter också fram att ledarsidan inte är partipolitisk, utan tar ett bredare grepp.

– Det handlar om den fria tanken, om ett samhälle där det är vi människor som gör skillnad, och det har inte med partipolitik att göra. Vi vill inte leta syndabockar, men kräva ett ansvar. Jag gillar tanken på företagsamhet i samverkan. Vi är beroende av varandra och civilsamhället och föreningar är en enorm tillgång. Därför försöker vi också uppmärksamma alla goda tankar och initiativ. Våra olika utgivningsorter har något att bidra med och kan vara en perspektivbrytare gentemot riksmedia, säger Lovisa Hamrin.

Annons

"Vill vara modiga"

Ett viktigt syfte med ledarsidan är också att uppmuntra till dialog:

– Man kan lita på att vi står utanför trender och nycker. Vi vill vara modiga och stå upp för att alla människors tankar är lika viktiga. Genom att bidra med en ledarsida ökar antalet tankar, säger Marie Johansson Flyckt.

På ledarsidan kommer det också att ges utrymme till lokala ledarkrönikörer som man nu håller på att rekrytera, enligt Marie Johansson Flyckt.

Nu ser de båda fram emot responsen från läsarna:

– Det ska bli oerhört intressant att se hur detta tas emot och att skapa debatt med läsare, säger Lovisa Hamrin.